<noframes id="xdgru"><rt id="xdgru"><rt id="xdgru"></rt></rt><noframes id="xdgru"><noframes id="xdgru"><delect id="xdgru"><delect id="xdgru"></delect></delect><noframes id="xdgru"><noframes id="xdgru"><noframes id="xdgru"><noframes id="xdgru"><noframes id="xdgru"><noframes id="xdgru"><noframes id="xdgru"><noframes id="xdgru"><noframes id="xdgru"><noframes id="xdgru"><noframes id="xdgru"> <noframes id="xdgru"><noframes id="xdgru"><noframes id="xdgru"><noframes id="xdgru"><noframes id="xdgru"><noframes id="xdgru"><noframes id="xdgru"><noframes id="xdgru"><noframes id="xdgru"><noframes id="xdgru"><noframes id="xdgru"><noframes id="xdgru"><noframes id="xdgru"><noframes id="xdgru"><noframes id="xdgru"><noframes id="xdgru"><noframes id="xdgru"><noframes id="xdgru"> <rt id="xdgru"></rt><noframes id="xdgru"><noframes id="xdgru"><noframes id="xdgru"><noframes id="xdgru"><noframes id="xdgru"><noframes id="xdgru"><noframes id="xdgru"><noframes id="xdgru"><noframes id="xdgru"><noframes id="xdgru"><noframes id="xdgru"><noframes id="xdgru"><noframes id="xdgru"><noframes id="xdgru"><noframes id="xdgru"><noframes id="xdgru"><noframes id="xdgru">
qq龙王特效口令有哪些 qq龙王发哪些字会出现特效

qq聊天可以获得龙王标识的,而拥有龙王标识之后是可以发一些龙王咒语特效的,很好玩。QQ龙王咒语呼风唤雨怎么触发呢?发哪些字会出现特效?

qq龙王特效口令设置方法

1、首先,你必须先点击开你自己的QQ,如果你用的是TIM就看不到,所以必须是QQ。

2、随便找个群,然后点击右上角的设置按钮。

3、在里面可以轻松的找到一个叫“群荣誉”的设置按钮,点击即可。

4、可以看的出来,只有在昨日群内发消息最多的人才会获得龙王标识,也就是龙王了。

5、然后点击“我的”界面,就可以看到自己是否是龙王,如果点亮了就可以使用。

QQ龙王咒语呼风唤雨怎么触发

QQ群中前一天说话最多的人,就可以获得QQ群龙王互动标识,拥有龙王标识的朋友在群里打字发送“呼风唤雨”和“84消毒”,就可以触发咒语特效了,全群的人都可以看到,非常的酷炫哦!